Projecten - Westmalle.JPG

Van afvalwater tot drinkwater bij brouwerij Westmalle

Een van de basisprincipes van Pantarein Water is de circulariteit van een project. We willen niet alleen ontwerpen en bouwen, maar ook opvolgen en verbeteren. De samenwerking met Brouwerij der Trappisten van Westmalle is een prachtig voorbeeld daarvan. 

Sinds 2009 werken Brouwerij Westmalle en Pantarein samen aan een project rond afvalwater. In de eerste fase kreeg de bestaande waterzuivering een upgrade. We optimaliseerden de procesvoering en voerde een vergelijkende studie uit om de upgrade te evalueren. Ook dat is circulariteit voor ons: opvolging en evaluatie zijn kernprincipes in ons proces.

In 2011 kiest Westmalle voor een nieuwe waterzuivering, door ons ontworpen en gebouwd. Die zuivering bestaat uit een buffertank, twee parallelle bioreactoren en een ‘air lift’ membraanfiltratie. Alle bekkens zijn overdekt en de buffertank is voorzien van een geurbehandeling. De technische onderdelen van de installatie worden ondergebracht in een aansluitend gebouw. Op die manier beperken we de impact op de omgeving, zowel op het vlak van geur als geluid.

In 2016 is het tijd voor de volgende stap in de evolutie van de waterzuivering. De zuivering van het water wordt verder uitgebreid met omgekeerde osmose. Die techniek zuivert het effluent van de zuivering verder op tot drinkwaterkwaliteit, waardoor het waterverbruik van de brouwerij met 40% daalt. Vandaag kan je rechtstreeks van de zuiveringsinstallatie een glas drinkbaar water tappen. De samenwerking tussen onze bedrijven loopt nog altijd en we evalueren de zuivering maandelijks.