Innovatie

Door samenwerking en uitwisseling binnen ons bedrijf en met onze klanten verbeteren we onze installaties voortdurend. Daarnaast participeren we actief in Vlaamse onderzoeksprogramma’s, inclusief ontwikkelings- en demonstratieprojecten, samen met tal van kennis- en industriële partners. 

Piloottesten

In het geval van grote projecten kan het nuttig zijn om eerst een testfase in te lassen. We gaan eerst met een pilootinstallatie aan de slag om alle nodige testen uit te voeren.

haalbaarheidsstudie

Waterloop

Doorlooptijd:
Partners
Met steun van:  

We bestuderen of het mogelijk is om relevante data uit het productieproces van brouwerijen en voedingsbedrijven op een geschikte manier ter beschikking te stellen om een continue karakterisering te krijgen van de afvalwaterstroom die geproduceerd wordt tijdens het productieproces. Het einddoel is om duurzame zuivering en hergebruik van afvalwater te optimaliseren en te maximaliseren en om een maximale impact te genereren op water, energie en chemicaliënverbruik doorheen de watercyclus.

onderzoeksproject

eAutomate

Doorlooptijd: 09/2020 – 09/2022
Partners: BIOMATH (Universiteit Gent), Boortmalt, brouwerij Huyghe 
Met steun van: VLAIO

Pantarein en de BIOMATH-onderzoeksgroep werken samen om de zuiveringen van Boortmalt en brouwerij Huyghe op een intelligentere manier te laten draaien. Met dit project geven we digitalisering een gezicht. We bouwen geavanceerde proceskennis op, die we via een wiskundig model inzetten om een automatische en kosten-efficiënte regeling te ontwikkelen waar zowel de klant als de operator wel bij vaart.

Ontwikkelingsproject

RepEAT: waterhergebruik in de voedingsindustrie

Doorlooptijd: 01/2020 – 03/2022
Partners: Flanders’ FOOD, Citrique Belge, Brouwerij Haacht, Volys
Met steun van: VLAIO

Via piloottests onderzochten we voorbehandelingstechnieken die de efficiëntie van de waterzuivering kunnen verhogen en de operationele kosten kunnen verlagen. We vergeleken twee hergebruiktechnologieën: een ultrafiltratie/omgekeerde osmose  en een membraanbioreactor /omgekeerde osmose. Daarnaast testten we ook innovatieve technologieën voor kwaliteitsborging uit. De resultaten tonen aan dat ook in voedingsbedrijven – waar het proceswater aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen – hergebruik van gezuiverd proceswater perfect mogelijk is.

DEMONSTRATIE- EN DISSEMINATIEPROJECT

AEROGRAM: aeroob korrelslib voor membraanfiltratie

Doorlooptijd: 01/2019 - 06/2020 
Partners: BioWAVE (UAntwerpen), VITO, Izico, WZI Olen
Met steun van: Vlakwa

In het project AEROGRAM toonden we aan dat de aerobe korrelslibtechnologie  ook te implementeren is in industrieel afvalwater, in dit geval voornamelijk van de vleesverwerkende industrie. We zagen dat het mogelijk is om slib met uitstekende bezinkingseigenschappen te vormen via een aangepaste procescontrole, en dat een goede slibstructuur de efficiëntie van een MBR-installatie verhoogt en zo ook waterhergebruik faciliteert.DEMONSTRATIE- EN DISSEMINATIEPROJECT

CARVE

Doorlooptijd: 01/2017 - 12/2017 
Partners: VITO, Allgro, Paas Food, Wateris, Fevia
Met steun van: Vlakwa

In het project CARVE voerden we een pilootstudie uit met een membraanbioreactor  (MBR) en omgekeerde osmose  (RO) bij de eindgebruikers Allgro en Paas Food. Daarnaast bestudeerden we een alternatieve techniek om biofouling te verminderen en evalueerden we de randvoorwaarden rond waterhergebruik. Dit project toonde aan dat een MBR+RO water produceert van proceswaterkwaliteit. We behaalden hergebruikpercentages van 65%. Bovendien ontwikkelden we een algemene leidraad voor hergebruik in de voedingsindustrie.

DEMONSTRATIE- EN DISSEMINATIEPROJECT

DUWAHE2

Doorlooptijd: 01/2015 - 12/2015 
Partners: VITO, brouwerij Huyghe, brouwerij Bosteels, CORE 
Met steun van: Vlakwa

Samen met onderzoekspartner VITO en studentencoöperatie CORE wilden we aantonen dat hergebruik  van gezuiverd afvalwater en warmterecuperatie uit een waterzuivering betaalbaar zijn, ook voor kleinere brouwerijen. Door een RO-installatie te implementeren, daalde het waterverbruik van brouwerij Huyghe naar 3 liter water per liter bier. Daarnaast bleek het mogelijk om warmte te recupereren uit de biologische zuivering van Bosteels via een dubbele warmtewisselaar.


Wil je onze expertise inschakelen in een onderzoeksprogramma? Neem contact op met onze innovatieafdeling!