Technologie - MBR.JPG

Membraanbioreactor

Een membraanbioreactor (MBR) is een aerobe zuivering die membranen gebruikt om het slib van het water te scheiden.

De redenen om voor MBR-technologie te kiezen zijn legio: om de capaciteit van bestaande zuiveringen te verdubbelen, om plaats te besparen, om een superieure effluentkwaliteit te bereiken, of om reeds gezuiverd water een nabehandeling te geven (met het oog op hergebruik of het verwijderen van niet-afbreekbare verbindingen).

Pantarein Water heeft een zeer uitgebreide ervaring met MBR. Voor de meeste toepassingen werken we met Blue Foot Membranes. Deze innovatieve ‘IPC-membranen’ bieden verschillende voordelen vergeleken met andere membraantypes of -technologieën:

  • Het terugspoelen van de IPC-membranen vermindert aanslag (fouling) en zorgt voor een stabiele procesvoering. De backwash kan uitgevoerd worden met een druk van maximaal 2 bar.
  • Zowel een ‘standaard’ als een ‘intense’ chemische reiniging van de membranen kan in-situ worden uitgevoerd en verloopt volledig geautomatiseerd
  • De netto flux doorheen de IPC-membranen is meer dan het dubbele van de flux van andere dompelmembranen.
  • Aangezien de IPC-modules in torens geïnstalleerd kunnen worden, is een zeer compact MBR-ontwerp mogelijk: het IPC-membraan is het enige membraan dat het mogelijk maakt om een MBR-unit met een nettocapaciteit van 40 m³/u te installeren als een mobiele unit.
  • De IPC-technologie heeft een zeer laag energieverbruik.
  • In tegenstelling tot sommige andere membranen is het IPC-membraan gemaakt uit PVDF, waardoor het een zeer hoge chemische stabiliteit en dus een langere levensduur heeft.
  • Het IPC-membraan heeft een zeer dichte structuur: ideaal als u waterhergebruik overweegt.

Pantarein Water streeft ernaar om steeds mobiele units ter beschikking te hebben. Zo kunnen we snel de capaciteit van bestaande zuiveringen uitbreiden, tijdelijke oplossingen aanbieden of de technologie testen op locatie. 

Op maat van jouw bedrijf

Elk bedrijf vraagt om een eigen oplossing. Wij voorzien de technologie die jij nodig hebt.