Diensten

Een circulaire totaalaanpak

Wij ontwikkelen circulaire wateroplossingen voor de industrie. Onze klanten kunnen er zeker van zijn dat hun afvalwater kostenefficiënt gezuiverd wordt en dat ze ook op lange termijn over voldoende water beschikken. Onder het motto ‘Water at your service’ bieden we een totaalaanpak aan in 5 stappen.

1. Audits & procesoptimalisatie

Met een audit brengen we alle waterstromen en -processen in kaart en onderzoeken we de samenstelling van je water. Met een haalbaarheidsstudie zoeken we uit welke oplossingen of technologieën het best passen in je bedrijfsproces. Als je al over een waterzuiveringsinstallatie beschikt, nemen we die kritisch onder de loep en voeren een optimalisatiestudie uit. Soms is een kleine aanpassing al voldoende om de waterzuivering op punt te stellen. Voor sommige projecten bouwen we een pilootinstallatie  om te testen of een technologie de juiste oplossing is voor onze klant. 

KMO porTEFEUILLE

2. Ontwerp, bouw & opstart

De bouw van een installatie start in ons eigen atelier, waar we kritische onderdelen, zoals een membraanfiltratie-unit, zelf assembleren. Ons team van techniekers en lassers werkt van start tot oplevering intensief samen met onze ontwerpers en technologen . De opstart van de installatie gebeurt onder nauw toezicht van onze experten. Zij staan in voor de staalnames en een nauwkeurige afstelling van de installatie. Tijdens onze hands-on training leren we je alles over de werking en opvolging van de installatie.

3. Opvolging en nazorg

Ons team van technologen en operatoren volgt de waterzuiveringsinstallatie op de voet op. Een optimale werking en zuiver water tegen de laagst mogelijke kost is wat ons drijft. 

Onze operator gaat regelmatig langs op de installatie om stalen te nemen en de installatie technisch te controleren (on-site control). De stalen worden in ons eigen labo geanalyseerd. Daarnaast monitoren we elke waterzuivering in real time en vanop afstand (remote control) via een dashboard. Via onze controlekamer houden we een helikopterzicht op alle installaties die we exploiteren, zodat we ze (automatisch) kunnen bijsturen en optimaliseren waar nodig. Afwijkingen en storingen worden onmiddellijk gedetecteerd. Als er zich een probleem voordoet, gaat een operator of technieker zo snel mogelijk ter plaatse. Je ontvangt een maandelijks overzichtsrapport met de belangrijkste resultaten van de staalnames en de controles en voorstellen tot procesverbetering.

Onze projectleiders en servicetechniekers nemen het preventief en curatief onderhoud van uw waterzuivering onder handen.Binnen onze DBFO projecten gaan we nog een stapje verder en ontzorgen we onze klant volledig. Naast de opvolging van de zuivering en het technisch onderhoud, nemen we ook de verantwoordelijkheid over de operationele kosten en over de eindkwaliteit van het geproduceerde water.

4. Innovatie

Zodra de installatie in werking is, blijven we ze niet alleen monitoren, we onderzoeken in overleg met jou stelselmatig wat we kunnen verbeteren. Om onze expertise scherp te houden en de innovatie in de watersector aan te jagen, nemen we deel aan verschillende Vlaamse onderzoeksprojecten. In 2019 startten we onze eigen innovatieafdeling op.

5. Design-build-finance-operate

Om je volledig te ontzorgen, bieden we je een financiële formule aan die perfect aansluit op onze ‘Water at your service’-aanpak: design-build-finance-operate. Wij bouwen de installatie, baten ze uit en nemen de financiering voor onze rekening. Jij sluit een exploitatiecontract af voor een periode van 10 jaar en betaalt voor de prestaties van de installatie. Deze samenwerking biedt de beste garantie op een duurzaam resultaat.

Hoe kunnen we jou helpen?

Vertel ons wat we voor jouw afvalwater kunnen betekenen of over welke dienst je meer wil weten.