Duurzaamheid

Zuiver water is levensnoodzakelijk, maar het wordt steeds meer een schaars goed. ‘Water at your service’ is dan ook de passie die iedereen bij Pantarein Water verbindt. 

Dat betekent meer dan alleen waterzuiveringsinstallaties bouwen. Wij zien het creëren van zuiver water als een cruciale dienst aan onze klanten, en dus doen we alles wat daarvoor nodig is. We overleggen, ontwerpen, financieren en bouwen. En zodra een installatie is opgestart, blijven we ze opvolgen. Elke dag blijven we optimaliseren en innoveren: alleen op die manier zijn onze klanten zeker van water van de juiste kwaliteit en met het hoogst mogelijke rendement op het vlak van energie en grondstoffen. 

Hoewel zuiver water voor ons op één staat, is duurzaamheid veel meer dan dat. We willen onder meer zorgen voor een veilige en motiverende werkomgeving, kansen geven aan jonge mensen en onze eigen impact kritisch onder de loep nemen. Dat doen we samen, en daarom zijn we een coöperatieve vennootschap.

Wilt u weten hoe we dat in de praktijk uitvoeren? U leest het in ons duurzaamheidsverslag:

Onze impact in kaart

De focus van onze circulaire wateroplossingen ligt steeds op efficiëntie. Zowel op het vlak van kosten, energie als grondstoffen streven we naar het optimale rendement. Maar niets is zonder impact, en waterzuivering heeft altijd een zekere voetafdruk in de vorm van elektriciteitsverbruik, chemicaliën, bouwmaterialen en dus uiteindelijk ook broeikasgassen. 

We vinden het belangrijk om onze impact zoveel mogelijk te beperken en er transparant over te communiceren. Om dat te doen, moeten we onze voetafdruk nauwkeurig in kaart brengen. Daarvoor gebruiken we de CO2-accounting software van Carbon+Alt+Delete. Zo krijgen we een gedetailleerd zicht op ons eigen verbruik en uitstoot, maar ook op de impact van onze toeleveringsketen en van de installaties bij onze klanten. 

Momenteel werken we nog hard aan ons eerste rapport. Daarmee leggen we de basis om jaar na jaar onze voetafdruk te blijven opvolgen en verkleinen. Volg het mee met ons op via onze LinkedIn-pagina.


Vragen over hoe wij duurzaamheid ter harte nemen?