Technologie proceswater.jpg

Proceswater en centrale waterproductie

Als u gezuiverd water kunt hergebruiken, heeft dat een enorme impact op de waterhuishouding van uw bedrijf. Niet in het minst op de wijze waarop u de bestaande proceswaterbehandeling beheert. De nieuwe ‘waterbron’ is immers veel zoeter en zachter, is vrij van vaste stoffen en recalcitrante verbindingen en bevat geen ijzer of mangaan. Voor de meeste toepassingen kan dit water zonder veel verdere behandeling onmiddellijk worden ingezet.

Niet al het water kan hergebruikt worden, bijvoorbeeld omdat een deel in het product gaat, verdampt of als restant overblijft bij omgekeerde osmose (RO). Een bedrijf zal dus altijd deels afhankelijk blijven van de klassieke waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater, drinkwater). 

Bij de ontwikkeling van totaalprojecten maakt Pantarein Water duidelijke keuzes. We specialiseerden ons in het optimaliseren van de werking van bestaande proceswatertechnologieën, vaak op het vlak van automatisatie en waterverbruik. We streven naar een maximale integratie van proceswater- en afvalwaterbehandeling, samen met waterhergebruik: de waterfabriek van de toekomst.

Op maat van jouw bedrijf

Elk bedrijf vraagt om een eigen oplossing. Wij voorzien de technologie die jij nodig hebt.