Piloottesten

Om u te overtuigen van onze technologieën, of als u een project liever niet onmiddellijk op grote schaal wilt bouwen, kan het nuttig zijn om een testfase in te lassen.

Pantarein Water beschikt over labo-opstellingen om de anaerobe en aerobe behandeling van afvalwater te onderzoeken. Terwijl we enkele representatieve stalen van uw afvalwater behandelen, volgen we heel wat parameters nauwkeurig op: het zuiveringsrendement, de reactiesnelheid, de biogasproductie, de slibkarakteristieken ... Zo vergaren we een schat aan informatie om tot een betrouwbaar en competitief ontwerp te komen.

Om de membraanfiltratietechnieken te testen, werken we liever op een (semi)-industriële schaal. Zo kunnen we bijvoorbeeld beter de filtreerbaarheid van slib testen of het hergebruik van water onderzoeken. Deze industriële pilootinstallaties laten toe om het geproduceerde water in te zetten in de productie, zodat de tests een breder draagvlak krijgen. Deze tests gaan door bij u op locatie en duren typisch drie tot zes maanden. In sommige gevallen kunt u de pilootinstallatie overnemen.

Onze installaties zijn vergaand geautomatiseerd, zodat u ze vanop afstand kunt opvolgen.