Technologie - anaerobe waterzuivering.JPG

Anaerobe zuivering

Tijdens de anaerobe behandeling van water worden organische verbindingen door micro-organismen omgezet in biogas. Dat kunnen we valoriseren als energiebron om stoom, elektriciteit en/of warm water te produceren.

Deze technologie biedt vele voordelen ten opzichte van de aerobe technieken. Omdat beluchting niet nodig is, ligt het energieverbruik tot drie keer lager. Er is minder restproduct omdat er minder slib wordt geproduceerd, en het proces levert een hernieuwbare energiebron in de vorm van biogas.

Nadeel is dat het proces geen nutriënten verwijdert, en ook niet alle organische verbindingen. Daardoor is er vaak een na-geschakelde aerobe zuivering nodig. Verder is de technologie gevoeliger dan een aerobe zuivering, wat extra aandacht vraagt voor de samenstelling van het water. Bovendien moet het water liefst meer dan 25°C zijn.

Pantarein Water heeft heel wat ervaring met de anaerobe behandeling van afvalwater. Daarbij hanteren we volgende principes:

Opstroomreactoren

Bij een opstroomreactor staan meerdere opeenvolgende driefasen-scheiders (vast, vloeistof & gas) garant voor een ideale scheiding tussen slib, water en biogas. Dankzij een fijn afgestelde voorverzuring, circulatie en opstroomsnelheden creëert de reactor een grote massa aan korrelvormend slib en dus een optimale biogasproductie.

Combinatie met aerobe zuivering

Slimme metingen in de aerobe nazuivering zorgen voor een geautomatiseerde en optimale afstelling van de bypass. Op die manier gaat zo weinig mogelijk biogas verloren en kunnen we toch een optimale effluentkwaliteit bekomen.

Vergaande sturing

We monitoren de belasting van de reactor online aan de hand van slimme metingen van debieten, druk, biogas en pH. Zo combineren we een efficiënte dagelijkse opvolging met een minimale operationele kost (chemicaliën) en de perfecte effluentkwaliteit.

Biogaswasser

Om biogas te valoriseren moeten er vaak nog sulfides verwijderd worden. Anders dan bij een chemische wasser, die veel chemicaliën (loog) verbruikt, is het principe van de biologische wasser gebaseerd op de opname- en oxidatiecapaciteit van het actieve slib uit de biologische nabehandeling.

Biogasvalorisatie

In samenspraak met de klant bekijken we welke toepassing van biogas het meest interessant is: injectie in het aardgasnet, of de productie van warm water, stoom of elektriciteit.

Op maat van jouw bedrijf

Elk bedrijf vraagt om een eigen oplossing. Wij voorzien de technologie die jij nodig hebt.