hetanker_1600x575_01_01_01.jpg

Een zuivering die meegroeit voor Brouwerij Het Anker

Onze samenwerking met Het Anker gaat terug tot 2010. De brouwerij overweegt nu een aerobe voorzuivering te bouwen om de capaciteit te verhogen en de zuivering te verduurzamen. 

Brouwerij Het Anker is een welgekende brouwerij in het Mechelse. Al  sinds de 15de eeuw brouwt ze bier op dezelfde site als nu. Het Anker groeit in de loop van haar geschiedenis en in 1990 neemt ze een belangrijke stap: de brouwerij wordt uitgebreid met een hotel en helemaal vernieuwd. Vandaag is Het Anker een gevestigde waarde in het Vlaamse bierlandschap.

Onze samenwerking met Brouwerij Het Anker is een typisch voorbeeld van een langdurig partnerschap. In 2010 bouwden we op de site een beperkte voorzuivering om het water conform de normen voor pH en zwevende stoffen op de riolering te kunnen lozen. Toen de botteling enkele jaren later verhuisde naar Mechelen Noord, kreeg de zuivering er een aerobe membraanfiltratie bij, zodat er op oppervlaktewater kon worden geloosd.

In 2017 breidde de zuivering verder uit met een buffertank en een tweede membraanfiltratie. Door de gestage groei denkt de brouwerij nu aan de bouw van een aerobe voorzuivering om de capaciteit te verhogen en de zuivering te verduurzamen. 
 

Toegepaste technologieën