technologie - integraal watergebruik - stockbeeld.jpg

Integraal waterbeheer

Bij het beheren van zuiveringen wordt het steeds belangrijker om betrouwbare informatie te ontvangen vanuit de productie om tot een maximaal rendement te komen:

  • de belasting beheersen van het water dat naar de zuivering gaat;
  • de biogasproductie maximaliseren;
  • de effluentkwaliteit beheersen;
  • afstemmen van vraag en aanbod: wanneer biogas maken, is er drinkwater nodig ... 

Verder is afvalwater een uiterst waardevolle informatiedrager. Van productieverliezen en waterverbruik tot warmterendement en verbruik van chemicaliën: het valt allemaal af te leiden uit een afvalwateranalyse.

Uit deze gedachte is het digitale platform WaterLOOP ontstaan. Dat verbindt de water-gerelateerde processen uit de productie met de slimme metingen van de waterzuivering en -behandeling. Het doel is enerzijds om afvalwater duurzamer en stabieler te zuiveren, en anderzijds om data terug te koppelen naar de productieomgeving om zo de processen te optimaliseren. Dat leidt uiteindelijk tot een lager verbruik van water, grondstoffen, chemicaliën …

Op maat van jouw bedrijf

Elk bedrijf vraagt om een eigen oplossing. Wij voorzien de technologie die jij nodig hebt.