Sommige ondernemingen hebben niet de ruimte voor een waterzuiveringsinstallatie. Andere beschikken al over een installatie, maar wensen een capaciteitsuitbreiding. Die bedrijven kunnen kiezen voor een membraanbioreactor, een compacte installatie die een hoge effluentkwaliteit zonder zwevende stoffen garandeert. Een membraanbioreactor kan ook een hogere slibbelasting aan – en kan dus meer chemisch zuurstofverbruik (COD) verwerken.

Fout | Pantarein Water

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.