Het werd tijd dat we weer eens bij Pantarein Water op de koffie gingen. We waren er al eens, een goeie vijf jaar geleden en dan is het altijd interessant te bekijken welke weg een bedrijf in die periode heeft afgelegd. Wie Pantarein Water enkele jaren geleden bezocht, vlak bij de E-19, afrit Mechelen-Zuid, gelooft vandaag zijn ogen niet. De bescheiden werkplaats van toen met aanpalend kantoortje is omgeruild voor een glanzend bedrijfspand, enkele honderden meters verderop, dat duidelijk op de groei berekend is die Pantarein Water de afgelopen jaren te beurt is gevallen. Het Pantarein-huis biedt lucht, licht en veel ruimte aan een groep van een dertigtal veelal jonge mensen. Duurzaamheid was topprioriteit: mensen die bedrijvig zijn in de milieutechnologie kunnen maar best het goede voorbeeld geven, of niet soms?

Consulent én uitvoerder

Op de vraag wat de sleutel is van het succes van zijn bedrijf, zegt gastheer Piet De Langhe: “Wij verkopen het zuiveren van water, dat is niet hetzelfde als het bouwen van een Waterzuiveringsinstallatie. Ons doel is van meet af aan hetzelfde gebleven. We zijn met andere woorden probleemoplossers, onverschillig of die oplossing geleverd wordt via een eenvoudig advies of door de uitbreiding en/of optimalisering van een bestaande installatie of uiteindelijk de bouw van een nieuwe zuivering”. “We begeleiden de klant van a tot z en analyseren in de eerste plaats zijn probleem. Soms hoeft er niets te gebeuren, en kan bijvoorbeeld worden volstaan met een aanpassing in de procesvoering. Het spreekt vanzelf, en dat wordt ook van ons verwacht, dat we streven naar energie-efficiëntie en maximaal waterhergebruik”. “In die eerste fase zijn we dus vooral consulenten, we leggen de klant de opties voor waartussen hij/zij zal dienen te kiezen (en wat zijn keuze zoal gaat kosten) en pas in een latere fase ontpoppen we ons tot ontwerpers en bouwers van installaties. We doen alles: van voorzuivering over aerobe en anaerobe zuivering al dan niet met membraanfiltratie tot hergebruik. ” “We hebben onze eigen ruime werkplaatsen en onze eigen lassers en monteurs bouwen de kritische componenten van de waterzuivering zoals membraanfiltraties, slibbehandeling of hergebruikinstallatie. Dat ziet de klant graag, want zo gebeurt de bouw onder gecontroleerde omstandigheden en is er bij hem in het bedrijf slechts minimale hinder. Met de bouw van de installatie is de kous natuurlijk niet af. Het ondersteunen van onze klanten bij de uitbating van de zuivering is een tweede belangrijke pijler van ons bedrijf. Dat gebeurt door een combinatie van sturing op afstand, opvolging van de schermen en het regelmatig bezoeken van de zuivering voor staalname en analyse. Ons labo is onlangs nog uitgerust met een robot van Hach, voor automatische analyse van de meest gebruikte procesparameters zoals COD, stikstof en fosfor.

Mijlpalen

“Pantarein Water biedt het hele gamma van technologieën, aerobe zowel als anaerobe oplossingen, we promoten geen enkele technologie, maar volgen de technologische evoluties wel op de voet. Die flexibiliteit heeft het bedrijf sterk gemaakt en het aantal realisaties en referenties is aanzienlijk en het groeit nog aan. Vanuit de sterk ontwikkelde technologische activiteiten van het bedrijf is er steeds aandacht geweest voor toegepast onderzoek. Zo werden diverse open call projecten van Vlakwa uitgevoerd; vanuit het Carve-project dat in 2017 succesvol werd afgerond en gericht was op de toepasbaarheid van water hergebruik bij KMO’s bouwen we dit jaar een MBR plus RO installatie bij de groenteverwerker Allgro. Ook loopt er een Baekeland-doctoraat waar we onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van granulair aeroob slib een wetenschappelijke onderbouwing geven. Het resultaat is een zeer compacte oplossing zonder dat we per se een membraanfiltratie moeten inzetten. Nog een mijlpaal is het project in opdracht van Les Brasseurs de Gayant in Saint-Omer (Sint Omaars): Pantarein Water stond er in voor het ontwerp en de bouw van de waterzuivering van een nieuwe brouwerij. Geen kleinigheid want de productiecapaciteit zal uiteindelijk 2 miljoen hectoliter per jaar bedragen. Pantarein realiseerde een combinatie van anaerobe en aerobe zuivering en een zandfiltratie die diende te beantwoorden aan de strenge ter plaatse geldende fosfornormen (van maximaal 1 milligram fosfor per liter). Dit project is ook een mijlpaal omdat de Franse brouwer hiermee al de eerste stap zette naar zuivering voor hergebruik. Tot nader order is dit ons grootste project. Een eerste fase is in 2017 afgerond, de klant was kennelijk tevreden want hij bestelde zopas een bijkomende installatie, waarin biogas zal worden omgezet in stoom,” vertrouwt onze gastheer ons nog toe. Pionieren deed Pantarein Water ook op de Hooge Maey in het Antwerps havengebied met de eerste anaerobe membraanbioreactor van België. De zwaar belaste, zouthoudende afvalstromen genereren dank zij de membraantechnologie duurzame inkomsten in de vorm van biogas en warmte of elektriciteit.

Een nuchtere blik vooruit

Piet De Langhe is een tevreden man, die de kansen die zich aandienden om zijn bedrijf uit te bouwen met beide handen gegrepen heeft, maar die niet geneigd is op zijn lauweren te rusten. “Met onze gestage groei van 20-30% per jaar is ondernemen een plezier. Maar we willen toch graag het hoofd koel houden. Verdere expansie? We bekijken dat pragmatisch, we zien wel, misschien gaan we ooit wel eens samenwerken met gelijkgestemden in het buitenland, allereerst in Europa. Wat ik geleerd heb ? Dat je, als je een goed verhaal hebt, nog altijd competitief kunt zijn en in elk land een markt kan vinden. Toen Pantarein Water pas begon gaven sommigen ons weinig slaagkansen omdat de markt voor de waterzuivering in België zogezegd verzadigd was.” In deze aanhoudende periode van groei is Pantarein Water voortdurend op zoek naar nieuwe mensen met het juiste profiel. “Daarom ontvangen we stagiairs en thesisstudenten met open armen. En al weten ze het misschien niet, ook studenten elektromechanica zijn meer dan welkom”. “Even belangrijk vind ik dat je goede medewerkers moet kunnen behouden. Dat lukt aardig, maar een omvorming van Pantarein Water tot CVBA, tot een coöperatie dus, zie ik wel als een reële mogelijkheid. Van je mensen loyale aandeelhouders maken. Hen belonen door hen met een deel van de winst aandelen te laten kopen zodat ze geleidelijk zelf leren wat ondernemen is. Enfin, we zien wel, het zou de voedingsbodem kunnen zijn voor nieuw ondernemerschap”.